Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm chuyên khảo: 87116
 • Tổng số xếp giá: 223949
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 1050
Ấn phẩm mới
 1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Tập 2/ Lê Hồng Anh
 2. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Tập 1/ Lê Hồng Anh
 3. Vùng đất Nam Bộ: Quá trình hình thành và phát triển. Tập 2/ GS. Phan Huy Lê (chủ biên); TS. Trương Thị Kim Chuyên, GS. TSKH. Vũ Minh Giang,...
 4. Vùng đất Nam Bộ: Quá trình hình thành và phát triển. Tập 1/ GS. Phan Huy Lê (chủ biên); TS. Trương Thị Kim Chuyên, GS. TSKH. Vũ Minh Giang,...
 5. Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng/ Alison Theaker, Heather Yaxley; TS. Vũ Thanh Vân, ThS. Hà Mai Thùy Giang (dịch và hiệu đính)
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Giáo trình tâm lí học phát triển/ PGS. TS. Trương Thị Khánh Hà (13 lượt)
 2. Đi vào nghiên cứu khoa học/ Nguyễn Văn Tuấn (12 lượt)
 3. Đại số tuyến tính qua ví dụ và bài tập/ Lê Tuấn Hoa (11 lượt)
 4. Hóa học vô cơ. Quyển 2, Các nguyên tố d và f/ Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt (11 lượt)
 5. Lịch sử tâm lý học/ GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú (11 lượt)
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 10/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm

Powered by Libol 5.0