Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm chuyên khảo: 89839
 • Tổng số xếp giá: 230888
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 1051
Ấn phẩm mới
 1. Qualities of effective teachers/ James H. Stronge
 2. Teaching strategies: A guide to effective instruction/ Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Michael S. Trevisan,...
 3. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập. Tập 2, Văn xuôi/ Tuyết Nga, Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý (sưu tầm, tuyển chọn)
 4. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập. Tập 1, Thơ và nhạc/ Tuyết Nga, Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý (sưu tầm, tuyển chọn)
 5. Lý luận văn hoá, văn nghệ Việt Nam: Nền tảng và phát triển. Tập 2/ PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Tập 8, Toàn thắng/ Bộ quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (9 lượt)
 2. Bài tập hàm biến phức/ Đậu Thế Cấp (8 lượt)
 3. Giáo trình tâm lí học phát triển/ PGS. TS. Trương Thị Khánh Hà (7 lượt)
 4. Phát triển kỹ năng sống: Dành cho lứa tuổi thiếu niên/ Nguyễn Hữu Long (chủ biên); Nguyễn Ngọc Duy, Võ Minh Thành (7 lượt)
 5. Thượng kinh ký sự: Kể chuyện lên kinh/ Lê Hữu Trác; Phan Võ (6 lượt)
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 7/2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm

Powered by Libol 5.0