Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Thông tin chung Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

1. Quá trình xây dựng và phát triển

Thư viện Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM được thành lập năm 1976 (ngay sau ngày thành lập trường), trên cơ sở tiếp quản hai Thư viện Đại học Vạn Hạnh và Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Thư viện đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đóng góp tích cực vào việc phát triển sự nghiệp thư viện của Việt Nam.

         Những năm mới hình thành, vai trò của thư viện còn rất mờ nhạt với phương thức phục vụ thủ công và kho tài liệu nghèo nàn.

         Năm 1998, dự án “Nâng cấp thư viện” đã giúp Thư viện bước đầu tiếp cận với phần mềm quản lý thư viện CDS/ISIS và cải tiến phương thức phục vụ từ hệ thống kho đóng khép kín sang hệ thống kho mở, tạo điều kiện cho bạn đọc xem và chọn sách trực tiếp trên giá kệ.

         Năm 2001 Dự án “Xây dựng Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM” ra đời  đánh dấu sự thay đổi quan trọng của Thư viện : quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu theo hướng tự động hóa, truy cập thông tin thông qua mục lục trực tuyến (Online Catalog), quản lý tài liệu, bạn đọc bằng phương pháp mã vạch, mã từ.

         Năm 2007 đến nay, Thư viện đã liên tục được đầu tư và phát triển không ngừng thông qua các dự án như “Giáo dục đại học 1, 2” (năm 2001-2004, năm 2009-2012); “Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM” (năm 2007-2008); “Tăng cường năng lực để nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM” (2016-2017). Kinh phí bổ sung, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm cho Thư viện cũng được Nhà trường chú trọng và gia tăng đáng kể.

         Năm 2018, theo kế hoạch của Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, tòa nhà Thư viện mới sẽ được khởi công với quy mô hiện đại. Thư viện bước vào một giai đoạn phát triển mới, trở thành một Trung tâm Thông tin Thư viện với việc tăng cường khả năng truy cập vào các nguồn học liệu điện tử trực tuyến, phục vụ đào tạo E-learning.

2. Tầm nhìn - Sứ mạng

          Xây dựng và phát triển Thư viện thành một trung tâm học tập cộng đồng theo mô hình tiên tiến, hiện đại tương xứng với tầm cỡ của một trường đại học trọng điểm, hướng tới đạt chuẩn trong nước và khu vực, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Ban giám đốc : 

                   Phó Giám đốc : Ths. Lê Văn Hiếu

  • Tổ thông tin thư mục (05 người) : Thực hiện các công tác tìm tin theo yêu cầu, quản trị mạng, làm bản tin.....

  • Tổ kỹ thuật (04 người) : Thực hiện các công tác phân loại và biên mục, bổ sung, ....

  • Tổ lưu hành  (07 người): Quản lý việc mượn trả sách kho sách sau năm 1975, kho sách ngoại văn, sách tra cứu, luận văn, luận án.Quản lý việc mượn trả sách kho sách trước 1975, kho mượn về nhà, báo tạp chí.


Địa chỉ : 222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (084)35260834 - (084)35261043

Web : http://lib.hcmue.edu.vn