Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Dich vụ Dịch vụ thu phí
Dịch vụ thu phí

            @  Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu(Cung cấp danh mục, sao chép, in ấn).

-           @  Tư vấn.

            @  Chỉnh sửa dàn trang, ghi và làm nhãn đĩa luận văn - luận án.

            @  Số hóa tài liệu.


Liên hệ : T THÔNG TIN – THƯ MỤC

ĐT : 35260834