Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Cơ sở dữ liệu điện tử Các bộ CSDL điện tử
Các bộ CSDL điện tử

1/Thư viện ĐHQG TP.HCM

www.vnulib.edu.vn

(user : test - pass : testtest)

2/ Thư viện ĐHSP HÀ NỘI 2

      Tài liệu nội sinh : http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tailieu

     Tạp chí : http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tapchi

3/EBRARY (Thời hạn sử dụng từ 01/6/2017 - 01/6/2018)

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hcmupvn