Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Cơ sở dữ liệu điện tử Các bộ CSDL điện tử
Các bộ CSDL điện tử

1/LIBRAY

www.vnulib.edu.vn

(user : test - pass : testtest)

2/EBRARY (Thời hạn sử dụng từ 01/6/2017 - 01/6/2018)

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hcmupvn