Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
10 kết quả thoả mãn.

1 
Congress of the United States, Office of Technology Assessment, Washington, D.C.: The Office: For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1978. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Erskine J. Holmes, Rakesh R. Misra, Greenwich Medical Media, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Torsten B. Moeller, Emil Reif, Thieme, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Trần Thị Anh Châu; TS. Trương Thị Hồng Loan (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Ramón. Ribes, A. Luna, P. R. Ros (Eds.), Springer, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Điền Thị Hải Yến; TS. Trần Quốc Dũng (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Rethy K. Chhem, Kathryn M. Hibbert, Teresa Van Deven (Eds.), Springer, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Võ Thị Thùy Dung; TS. Trương Thị Hồng Loan (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Lê Lệ Mai; TS. Huỳnh Trúc Phương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Jovitas Skucas, Springer, 2006. application/octet-stream, 0 kB.