Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
559 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 28 Trang sau

1 
Trần Thị Thanh Xuân; PGS. TS. Phùng Qúi Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Võ Thị Thu Loan; PGS.TS. Nguyễn Thành Thi (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Mai Ý Nhi; PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Nguyễn Hải Duyên; TS. Nguyễn Hoài Thanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Vũ Thị Hải Ninh; PGS.TS. Nguyễn Viết Chữ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Vương Thị Nguyệt; PGS. Lưu Đức Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Phạm Thị Thu Hồng; PGS. TS. Trần Hữu Tá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo; TS. Nguyễn Thị Hồng Hà (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Đoàn Thị Tuyết Mai; GS.TS. Mai Quốc Liên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Dương Thị Hồng Hiếu; PGS.TS. Trần Hữu Tá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Trần Mạnh Hùng; PGS TS Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Nguyễn Thanh Phúc; GS. Lê Trí Viễn (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1996. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Trần Mạnh Hùng; PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Lê Hồng My; GS. TS. Trần Đăng Xuyền (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Phan Thị Bích Vân; Lê Thu Yến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Minh Thu; PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Nguyễn Đức Ân; Trần Thanh Đạm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1995. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Thị Tú Như; TS. Nguyễn Hoài Thanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

19 
PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Nguyễn Thị Ái Vân; PGS. TS. Nguyễn Thành Thi (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.