Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
22 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    Trang sau

1 
Lê Hồng My; GS. TS. Trần Đăng Xuyền (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

2 
PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Cao Thị Liên Hương; PGS.TS. Lê Thu Yến(hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Huỳnh Thị Ngọc Yến; TS. Nguyễn Văn Kha (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Đoàn Hồng Nguyên; GS. TS. Mai Quốc Liên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Đặng Thị Trinh; TS. Nguyễn Đức Ân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Nguyễn Duật Tu; Bùi Mạnh Nhị (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Đoàn Trọng Thiều; GS.TSKH. Lê Ngọc Trà (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Võ Thị Thanh Tâm; PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Đào Thị Kim Ngân; PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Đàm Thị Thu Hương; PGS.TS. Lê Thu Yến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Phạm Thị Xuân Rớt; PGS. TS. Nguyễn Thị Hai (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Triệu Thùy Dương; Lê Thu Yến (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Lê Thị Hải; Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1997. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Trịnh Thị Ngọc Thúy; Mai Quốc Liên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2001. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Thị Bảo Thu; PGS. TS. Lê Thu Yến (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Đinh Ngọc Hoa; Trần Đăng Xuyền (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2001. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Đoàn Thị Phi Yến; Cao Xuân Hạo (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1997. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Nguyễn Thị Ngọc; Lê Trí Viễn (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 1996. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Quản Hồng Vĩ; PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.