Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
52 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    Trang sau

1 
Phạm Thị Minh Chi; GS.TSKH. Lê Huy Bá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Phan Thụy Phương Thảo; TS. Lê Minh Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Nguyễn Thị Ngọc Thơ; PGS.TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Lư Ngọc Trâm Anh; TS. Viên Ngọc Nam (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Phạm Thị Thu Trang; TS. Viên Ngọc Nam (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Lê Thị Song An; PGS.TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

7 
GS. Đoàn Cảnh, Phạm Niên, Đỗ Bích Lộc, Trường ĐHSP Tp. HCM, 1994. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Lê Nguyễn Thị Trúc Lam; TS. Trịnh Duy Oánh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Từ Hoàng Thương; TS. Nguyễn Thị Lan Thi (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

10 
ThS. Trần Đức Minh (chủ nhiệm đề tài)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Quách Thúy Hằng; PGS. TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Trần Công Danh; TS. Phạm Văn Ngọt (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Vương Thị Bạch Tuyết; PGS.TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Nguyễn Thị Hà Linh; PGS.TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Nguyễn Thị Hòa; TS. Chế Đình Lý (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Thị Lan Anh; PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Võ Đạo Hiền; TS. Phạm Văn Ngọt (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Lê Thị Kim Thoa; TS. Viên Ngọc Nam (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Trần Thị Thanh Phương; TS. Vương Đình Tuấn, TS. Phạm Văn Ngọt (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết; GS.TSKH. Lê Huy Bá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.