Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
268 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 14 Trang sau

1 
Phạm Thị Minh Chi; GS.TSKH. Lê Huy Bá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Tô Nguyệt Nga; PGS.TS. Đoàn Cảnh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Vũ Thị Phương Thủy; PGS.TS. Lê Văn Năm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Mai Ý Nhi; PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Nguyễn Lê Anh Thư; PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Trịnh Thị Huyền; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Phan Thụy Phương Thảo; TS. Lê Minh Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Quách Văn Toàn Em (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Nguyễn Thị Tố Linh; PGS. TS. Lương Đức Phẩm (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Robert A. Copeland, Wiley, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

11 
University of Chicago Press, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Nguyễn Thị Ngọc Thơ; PGS.TS. Trần Hợp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Nguyễn Thị Thúy Hiền; TS. Nguyễn Thị Bích Hồng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Michael Hutchins, Devra G. Kleiman, Valerius Geist, Melissa C. McDade, Thomson Gale, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Thụy Điển, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Thụy Điển, . application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Thị Hà; TS. Trần Thanh Thuỷ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Lư Ngọc Trâm Anh; TS. Viên Ngọc Nam (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Phạm Thị Thu Trang; TS. Viên Ngọc Nam (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Michael Hutchins, Jerome A. Jackson, Walter J. Bock, Donna Olendorf, Thomson Gale, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Đoàn Thị Thanh Thúy; PGS.TS. Bùi Trang Việt, TS. Lê Thị Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.