Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
116 kết quả thoả mãn.
Trang trước 1    2    3    [4]    5    6    Trang sau

61 
Huỳnh Thị Kim Thoa; TS. Phạm Thế Dân(hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

62 
Nguyễn Ngọc Thùy Dung; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

63 
Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

64 
Tô Quốc Rạng; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

65 
Trần Thị Thanh Nga; PGS.TS. Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

66 
Trần Xuân Kế; PGS.TS. Lê Phước Lộc (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

67 
Đàm Văn Tuyến; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

68 
Nguyễn Thị Thùy Dung; TS. Phan Gia Anh Vũ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

69 
Trần Khánh Duy; PGS. TS. Lê Công Triêm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

70 
Huỳnh Thị Ngọc Bích; TS. Dương Xuân Quý (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

71 
Diệp Như Quỳnh; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

72 
Huỳnh Thị Hương; Dương Đào Tùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

73 
Nguyễn Kim Dũ; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

74 
Lê Bá Mạnh Hùng; Thầy Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

75 
Nguyễn Thị Yến Nhi; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

76 
Đoàn Thị Cẩm Tú; TS. Nguyễn Văn Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

77 
Cao Hải Oanh; TS. Thái Khắc Định (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

78 
Phạm Thị Ngọc Phương; TSKH. Lê Văn Hoàng (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

79 
Dương Quốc Việt; PGS.TS. Mai Văn Trinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

80 
Huỳnh Ngọc Nguyên; PGS.TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.