Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
116 kết quả thoả mãn.
Trang trước 1    [2]    3    4    5    6 Trang sau

21 
Nguyễn Ngọc Thắng; TS. Lê Thị Thanh Thảo (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

22 
Trần Anh Quân; PGS. TS. Lê Công Triêm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

23 
Bùi Thị Tú Uyên; PGS.TS. Nguyễn Văn Biên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

24 
Võ Vân Thi; TS. Nguyễn Văn Giang (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

25 
Nguyễn Thị Nguyên; PGS.TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

26 
Nguyễn Thị Ngọc Diễm; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

27 
Trần Hà Thanh Mai; ThS. Lê Ngọc Vân, ThS. Nguyễn Thị Thiếp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

28 
Trần Thị Thu Trang; PGS.TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

29 
Lê Thị Hương Trà; TS. Thái Khắc Định (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

30 
Võ Văn Dễ; PGS. TS. Lê Phước Lộc (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

31 
Vũ Thị Nguyệt Anh; PGS.TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

32 
Trà Thị Cẩm Giang; TS. Ngô Diệu Nga (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

33 
Phan Thị Ngọc Lan; TSKH. Lê Văn Hoàng (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

34 
Trần Văn Hải; TS. Phan Gia Anh Vũ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

35 
Phạm Thị Thu Hằng; TS. Nguyễn Manh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

36 
Trương Thị Minh Uyên; TS. Nguyễn Văn Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

37 
Trần Thị Thanh Tâm; TSKH. Lê Văn Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

38 
Võ Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

39 
Nguyễn Thị Trà My; PGS.TS. Mai Văn Trinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

40 
Tăng Mỹ Dung; TS. Lê Thị Thanh Thảo (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.