Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
116 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 6 Trang sau

1 
Nguyễn Thị Thùy Trang; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Nguyễn Thị Thu Thủy; TS. Đỗ Xuân Hội (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Võ Thị Thúy Nga; PGS.TS. Phạm Xuân Quế (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Đỗ Như Thiên; PGS.TS. Phạm Xuân Quế (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Lê Võ Tuyết Nhung; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Phạm Thị Minh Giang; TS. Đinh Thị Hạnh (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Chu Thị Trà; TS. Ngô Diệu Nga (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Trần Thị Ngọc Thảo; PGS. TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

9 
TSKH. Lê Văn Hoàng (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Lê Phú Đăng Khoa; TS. Nguyễn Văn Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Đỗ Thành Nhân; Th S. Lương Hạnh Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Trần Thị Thơm; PGS.TS. Đỗ Hương Trà (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Trương Thị Phương Thi; PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Hoàng Thị Nguyên; TS. Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Đinh Thị Phương Thanh; PGS. TS. Mai Văn Trinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Vũ Thị Kim Dung; PGS.TS. Mai Văn Trinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Trần Yến Nhi; TS. Ngô Diệu Nga (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Đăng Thuấn; PGS.TS. Mai Văn Trinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Nguyễn Thị Thu Thảo; PGS.TS. Phạm Thị Phú (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Vũ Quốc Dũng; TS. Phạm Thế Dân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.