Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
51 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    Trang sau

1 
Hoàng Hữu Vinh; Lê Thị Hoài Châu,Comiti,Claude (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Phạm Trần Hoàng Hùng; PGS. TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Hoàng Đức Huy; TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Nguyễn Thị Thu Hương; TS. Nguyễn Ái Quốc (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Lâm Thị Ngọc Dung; TS. Trần Lương Công Khanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Trần Thị Mỹ Dung; PGS. TS Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Quách Huỳnh Hạnh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Lê Quang Minh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Hoàng Trọng Vĩnh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Nguyễn Thị Kim Cúc; TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Phan Thị Hằng; Đoàn Hữu Hải (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Lê Thị Huyền; TS. Nguyễn Ái Quốc (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Trần Đức Thuận; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu, Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Nguyễn Thị Duyên; PGS. TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Nguyễn Thiện Chí; PGS TS Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Thị Cẩm Trinh; TS. Trần Lương Công Khanh (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

17 
TS. Nguyễn Chí Long (chủ nhiệm); ThS. Nguyễn Văn Vĩnh (phản biện chính); ThS. Trần Quang Trung, Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Đặng Minh Hải; TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Nguyễn Thị Cẩm Trinh; TS. Trần Lương Công Khanh(hướng dẫn), Trường ĐHSP. TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Lê Thanh Hải; PGS.TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.