Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
61 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    Trang sau

1 
Đoàn Công Thành; TS. Nguyễn Thị Nga (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Hoàng Hữu Vinh; TS. Lê Thị Hoài Châu, Comiti,Claude (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Phạm Trần Hoàng Hùng; PGS. TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Hoàng Đức Huy; TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Nguyễn Thị Thu Phương; TS. Nguyễn Ái Quốc (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Lâm Thị Ngọc Dung; TS. Trần Lương Công Khanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Trần Thị Mỹ Dung; PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Quách Huỳnh Hạnh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Lê Quang Minh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Hoàng Trọng Vĩnh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Phan Thị Hằng; PGS. TS. Annie Bessot, TS. Đoàn Hữu Hải (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Vũ Thị Thùy Trang; TS. Vũ Như Thư Hương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Lê Minh Hải; PGS.TS. Nguyễn Chí Thành (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Trần Đức Thuận; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu(hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Nguyễn Thị Duyên; PGS.TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Đinh Thị Mạnh; PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Nguyễn Thiện Chí; PGS.TS. Lê Văn Tiến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Thị Cẩm Trinh; TS. Trần Lương Công Khanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Xayasith Sivone; TS. Nguyễn Thị Nga (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Văn Ngọc Thảo Quyên; TS. Trần Lương Công Khanh (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.