Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
131 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 7 Trang sau

1 
Nguyễn Hoàng Hương Thảo; PGS.TS. Trịnh Văn Biều ( hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Trần Huy Hùng; TS. Phan Thị Hoàng Oanh (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Lê Thị Thanh Thủy; TS. Lê Trọng Tín (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Đỗ Thị Bích Ngọc; PGS. TS. Đặng Thị Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Trần Thị Thúy Nga; PGS.TS. Lê Văn Năm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Nguyễn Thị Tuyết Hoa; PGS.TS. Đặng Thị Oanh (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Nguyễn Thị Trúc Phương; TS. Lê Phi Thúy (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Đàm Thị Thanh Hưng; TS. Vũ Anh Tuấn (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Nguyễn Thị Thanh Thắm; TS. Trang Thị Lân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Nguyễn Cao Biên; TS. Nguyễn Thị Hiền (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS. Trần Thị Tửu (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Nguyễn Thị Thanh Hà; TS. Phan Thị Hoàng Oanh (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Nguyễn Thị Thanh Tâm; TS. Phạm Thị Ngọc Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Lương Công Thắng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường(hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Hỉ A Mổi; PGS.TS. Đặng Thị Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Phạm Thùy Linh; TS. Hoàng Thị Chiên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Nguyễn Thị Ngọc Linh; PGS.TS. Trịnh Văn Biều (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Thị Ngọc Phượng; TS. Nguyễn Tiến Công (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Đinh Thị Thu Hiền; PGS.TS. Trần Thị Tửu (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Đặng Thị Oanh; GS. PTS. Nguyễn Ngọc Quang, PTS. Nguyễn Xuân Trường (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1995. application/octet-stream, 0 kB.