Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  














     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
5 kết quả thoả mãn.

1 
Võ Thanh Tú; TS. Nguyễn Đình Lân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Anne Denton, William Perrizo, Lake Buena Vista Florida, 2004. application/octet-stream, 0 kB.
  A novel semi-naive Bayesian classifier is introduced that is particularly suitable to data with many attributes. The naive Bayesian classifier is taken as a starting point and correlations are reduced through joining of highly correlated attributes. Our technique differs from related work in its use of kernel-functions that systematically include continuous attributes rather than relying on discretization as a preprocessing step. This retains distance information within the attribute domains and ensures that attributes are joined based on their correlation for the particular values of the test sample. We implement a kernel-based semi-naive Bayesian classifier using P-Trees and demonstrate that it generally outperforms the naive Bayesian classifier as well as a discrete semi-naive Bayesian classifier.

3 
Nguyễn Thị Lệ Chi; Trần Thị Phương Phương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Bùi Minh Tâm; PGS.TS. Mỵ Vinh Quang (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Nguyễn Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Mỵ Vinh Quang (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.