Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
49 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    Trang sau

1 
PGS. TS. Ngô Minh Oanh (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Lê Phụng Hoàng, Trường ĐHSP Tp.HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Marsha E. Ackermann, Michael J. Schroeder, Janice J. Terry, Jiu-Hwa Lo Upshur, Mark F. Whitters, Facts On File, Inc., 2008. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Marsha E. Ackermann, Michael J. Schroeder, Janice J. Terry, Jiu-Hwa Lo Upshur, Mark F. Whitters, Facts On File, Inc., 2008. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Marsha E. Ackermann, Michael J. Schroeder, Janice J. Terry, Jiu-Hwa Lo Upshur, Mark F. Whitters, Facts On File, Inc., 2008. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Marsha E. Ackermann, Michael J. Schroeder, Janice J. Terry, Jiu-Hwa Lo Upshur, Mark F. Whitters, Facts On File, Inc., 2008. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Trần Thị Thúy Ái; TS. Lê Huỳnh Hoa (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Đinh Đức Duy; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Châu Thanh Phương; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Huệ (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Nguyễn Thanh Tuấn; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Đậu Thị Anh; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.
  143 tr.

12 
Đào Thị Ngọc Mộng; TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Phạm Thị Hương Lan; TS. Hà Bích Liên (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Bùi Thị Hương Giang; TS. Trần Phi Phượng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Võ Thành Tâm; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Thị Trúc Linh; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2014. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Nguyễn Quang Thuần, Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Phương Lan; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Đinh Thị Huê; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Huệ (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.