Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
2 kết quả thoả mãn.

1 
Arlington Central School District, 2002. application/octet-stream, 0 kB.
  Supercedes SSC K*-250. Encompasses geography, history, economics, sociology, politics, and culture. Provides description of the social studies curriculum for each grade K-6, grades 7-8 as a cluster, and for High School courses. Descriptions include units to be taught, suggested activities, and teaching strategies. Topics are presented as follows, by grade. K: Awareness of self and others. Grade 1: Self, family, school. Grade 2: Communities in the US. Grade 3: World communities. Grade 4: Local history and government / Parallels in US History. Grade 5: Western Hemisphere. Grade 6: Eastern and Western Europe / The Mediterranean Region. Grades 7 and 8: United States and New York State History. High School courses: Global History I, Global History I Lab, Global History II, Global Studies II, United States History and Government, The Civil War, America at War in the 20th Century, The 20th Century in Film and Music, Participation in Government, Rights and Responsibilities of Good Citizens, Constitutional and Civil Law, Criminal and Juvenile Law, Developmental Psychology, Psychology of the Individual, Economics, Economics in the Real World, Economics R, White House Residents - The Presidents and First Ladies, AP American History, AP United States Government, AP Comparative Government, AP World History, AP Microeconomics, AP Macroeconomics. Available online.

2 
Suzanne Michele Bourgoin, Thomson Gale, 1998. application/octet-stream, 0 kB.