Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
567 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 29 Trang sau

1 
Vương Cẩm Hương; GS.TS. Nguyễn Cương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Nguyễn Hoàng Hương Thảo; PGS.TS. Trịnh Văn Biều ( hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Bùi Thị Mỹ Lan; Hồ Xuân Đậu (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Nguyễn Minh Tấn; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Dale Holm, Herb Seto, Cathy Travaglini, Desert Publications, 1980. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Võ Thanh Minh Nguyệt; PGS.TS. Đặng Thị Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Trịnh Thị Huyền; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Vũ Thị Hạnh; PGS.TS. Trịnh Văn Biều (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Lâm Vĩnh Thuận; TS. Trịnh Văn Biều (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Nguyễn Thị Liễu; TS. Trịnh Văn Biều (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Trần Huy Hùng; TS. Phan Thị Hoàng Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Robert A. Copeland, Wiley, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Đặng Phương Thảo; TS. Phan Thị Hoàng Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Hoàng Thị Kim Phượng; TS. Lê Văn Đăng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Hoàng Thị Ngọc Nữ; TS. Phan Thị Hoàng Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Trần Ngọc Hà; TS. Trang Thị Lân (hướng dẫn)., Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học, Hà Nội, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Lê Thị Thanh Thủy; TS. Lê Trọng Tín (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Đỗ Thị Bích Ngọc; PGS.TS. Đặng Thị Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Nguyễn Hoàng Yến; GS. Hoàng Như Mai (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2001. application/octet-stream, 0 kB.