Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
351 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 18 Trang sau

1 
Phạm Việt Hưng; TS. Đào Ngọc Cảnh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Võ Thị Tám; TS. Trần Văn Thông (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Nguyễn Chí Thắng; TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Vương Minh Hùng; PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng (hướng dẫn), Trường ĐHSP. TP. HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Vưu Nguyễn Thanh Tuyền; TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Lê Thị Bé Năm; TS. Trần Văn Thông (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Tạ Quang Trung; PGS. TS.Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Nguyễn Thị Phượng Thuần; TS. Phạm Thị Xuân Thọ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Nguyễn Thị Thùy; TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Lê Thị Phượng; PGS.TS. Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Lê Thị Thùy; TS. Mai Hà Phương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Châu Thị Thanh Trúc; PGS.TS. Đặng Văn Phan (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Nguyễn Hoàng Mẫn; TS. Trịnh Duy Oánh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Huỳnh Thị Trúc Giang; Trần Văn Thông (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Đào Thị Dung; PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng ( hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

16 
TS. Phạm Thị Xuân Thọ, Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Hoàng Thị Thêu; TS. Phạm Thị Xuân Thọ (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Lã Thuý Hường; GS. TS. Đỗ Thị Minh Đức (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

19 
PTS. Phạm Xuân Hậu (chủ nhiệm đề tài), Khuất Huy Thành, Đào Ngọc Cảnh, Trường ĐHSP Tp. HCM, 1995. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Nguyễn Thị Phương Hà; TS. Vũ Quế Hương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.