Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
18 kết quả thoả mãn.

1 
Trần Vũ Thúy Quỳnh; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP. TP. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Peace Corps, Information Collection and Exchange (ICE), 1994. application/octet-stream, 0 kB.
  Three Parts: Part I - Information for Teachers (Peace Corps, Five Fundamental Themes of Geography, Lithuania: Overview), Part II - Activities (Grades 3-5, where visiting, folktale, Grades 6-9, rebirth, amber, hopes and dreams, Grades 10-12, language, environmental problems, etc.), and Part III - Resources (A. Letters from Lithuanian students, B. Student Worksheets, C. Maps, D. Bibliography).

3 
Sara Pendergast, Tom Pendergast, Thomson Learning, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Janko Prunk, Jernej Pikalo,...(et al.), Government Communication Office, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

9 
David McDowall, Longman, 1989. application/octet-stream, 0 kB.

10 
TS. Lê Phụng Hoàng, Trường ĐHSP. TP.HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Lê Minh Yến; PGS. TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Nguyễn Thị Hường; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

14 
England  
Alan Allport, Chelsea House, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Antonio Di Vittorio (editor), Routledge Taylor & Francis Group, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Heather Reyes, Oxygen Books, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Jonathan Dewald, Charles Scribner’s Sons, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Daniel Goffman, Cambridge University Press, 2004. application/octet-stream, 0 kB.