Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  
     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
22 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    Trang sau

1 
Võ Minh Tập; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Võ Văn Nam; PTS. Phạm Khắc Chương (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1999. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Albert Keidel, Carnegie Endowment for International Peace, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

4 
TS. Hồ Sĩ Hiệp, Trường ĐHSP Tp. HCM, 1999. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Phạm Vũ Lan Anh; PGS. Trần Xuân Đề (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2009. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Nguyễn Hoàng Long; GS. Lương Duy Thứ (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Thích Đồng Văn (Nguyễn Thành Danh); PGS. Trần Xuân Đề, PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2004. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Lê Đình Khanh; GS. Trần Xuân Đề (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Hồ Sĩ Hiệp, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Đỗ Thị Minh Trang; PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Nguyễn Phương Lan; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Thích Đồng Văn; Trần Xuân Đề (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Phạm Thị Bích Thảo; TS. Trần Thị Thanh Thanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Hoàng Thị Thùy Dương; PGS. Trần Xuân Đề (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Trịnh Văn Đồng; GS. Nguyễn Tấn Đắc (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2000. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Vũ Xuân Định; PGS.TS. Hồ Sĩ Hiệp (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

17 
Nguyễn Ngọc Như Ý; PGS. Trần Xuân Đề, TS. Đinh Phan Cẩm Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Thị Ngọc Yến; TS. Trần Thị Thanh Thanh (hướng dẫn), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2010. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Chu Chiêu Linh; PGS. Trần Xuân Đề (hướng dẫn), Đại học sư phạm, 2007. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Võ Nguyễn Bích Duyên; TS. Đinh Phan Cẩm Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.