Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
   Thông tin chung
   Thông báo sách mới
   Cơ sở dữ liệu điện tử
   Sách mới
   Dich vụ
   Liên kết
   Bộ sưu tập tư liệu số
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Y
Z
W
V
   Yêu cầu mua tài liệu
   Bài dự thi
   Quy định nộp luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp
  ĐĂNG NHẬP  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   
  HÌNH ẢNH  


     
Số lượt truy cập:
 
 
Trang chủ Bộ sưu tập tư liệu số viewBoSuuTap
Hãy vào Tìm chi tiết nếu chưa tìm thấy kết quả thoả mãn.
1055 kết quả thoả mãn.
Trang trước [1]    2    3    4    ... 53 Trang sau

1 
Đào Nhật Kim; PGS.TS. Nguyễn Phan Quang, PGS.TS. Ngô Minh Oanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2010. application/octet-stream, 0 kB.

2 
Lưu Thế Hoàng; TS. Lê Phụng Hoàng (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

3 
Huỳnh Thanh Tuấn; TS. Trần Thị Thanh Thanh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM., 2015. application/octet-stream, 0 kB.

4 
Trần Thị Thanh Xuân; PGS.TS. Phùng Qúi Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

5 
Võ Thị Thu Loan; PGS.TS. Nguyễn Thành Thi (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2013. application/octet-stream, 0 kB.

6 
Mai Ý Nhi; PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2012. application/octet-stream, 0 kB.

7 
Phạm Thị Thu Hồng; PGS.TS. Trần Hữu Tá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

8 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo; TS. Nguyễn Thị Hồng Hà (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2008. application/octet-stream, 0 kB.

9 
Dương Thị Hồng Hiếu; PGS.TS. Trần Hữu Tá (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2002. application/octet-stream, 0 kB.

10 
Trần Mạnh Hùng; PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp.HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

11 
Nguyễn Thanh Phúc; GS. Lê Trí Viễn (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1996. application/octet-stream, 0 kB.

12 
Nguyễn Thị Cúc; TS. Nguyễn Đức Ân (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

13 
Phạm Tiến Dũng; TS. Hà Bích Liên (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2014. application/octet-stream, 0 kB.

14 
Lê Hồng My; GS.TS. Trần Đăng Xuyền (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2005. application/octet-stream, 0 kB.

15 
Phan Thị Bích Vân; Lê Thu Yến (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. application/octet-stream, 0 kB.

16 
Nguyễn Đức Ân; PGS. Trần Thanh Đạm (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 1995. application/octet-stream, 0 kB.

17 
PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân (chủ nhiệm đề tài), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006. application/octet-stream, 0 kB.

18 
Nguyễn Thị Ái Vân; PGS.TS. Nguyễn Thành Thi (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

19 
Nguyễn Thị Bích Thuỷ; TS. Hồ Quốc Hùng (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.

20 
Nguyễn Thị Kim Ửng; GS.TS. Mai Quốc Liên (hướng dẫn), Trường ĐHSP. Tp. HCM, 2011. application/octet-stream, 0 kB.